Dokumentacja techniczno-ruchowa tamy wentylacyjnej przejazdowej automatycznej typu KROK I

dla wyrobisk z trasą kolejki podwieszanej linowej i spalinowej
wg dokumentacji nr 3
(możliwość otrzymania w wersji papierowej lub e-mail)
Spis treści:
 1. Przeznaczenie
 2. Budowa i zasada działania
 3. Sposób zabudowy i montażu
 4. Dane konstrukcyjne
 5. Postanowienia końcowe
 6. Rys. złożeniowy TWPA nr 1. (pobierz PDF)
 7. Rys. złożeniowy TWPA nr 2. (pobierz PDF)
 8. Rys. złożeniowy TWPA nr 2a. (pobierz PDF)
 9. Rys. złożeniowy TWPA nr 2b. (pobierz PDF)

Przeznaczenie

Tama wentylacyjna automatyczna typu "KROK I" jest przeznaczona do tamowania powietrza kopalnianego w wyrobiskach górniczych wyposażonych w szynową kolejkę podwieszaną. Śluzę wentylacyjną stanowią dwie tego typu tamy.

Budowa i zasada działania

TWPA typ "KROK I" składa się z urządzenia do automatycznego sterowania drzwiami przejazdowymi dwuskrzydłowymi, umieszczonymi wraz z drzwiami dla przejścia załogi, w ramie odpornej na zaciskanie górotworu i przykręconej do obmurza za pomocą śrub.
 1. Urządzenie do automatycznego otwierania i zamykania drzwi tamy składa się z 4 zestawów sterujących, z których każdy posiada wbudowane ruchome zaczepy dla współpracy z zestawem jezdnym kolejki.
  Dwa z czterech zestawów sterujących winny być zabudowane na szynach kolejki, bezpośrednio sąsiadujących z szyną będąca w świetle obnurza tamy (równia pochyła zestawu skierowana w kierunku tamy) i są zawsze otwierającymi a dwa dalsze muszą być zabudowane również na szynach kolejki ale bardziej oddalone od tamy ( równia pochyła zestawu skierowana na zewnątrz tamy ) i są zawsze zamykającymi.
  Odległość między zestawem sterującym otwierającym i zamykającym jednej tamy musi być większa niż długość zestawu jezdnego kolejki.
 2. Zasada działania.

  Będący w ruchu zestaw jezdny kolejki zbliżający się do tamy automatycznej przejeżdża pod zestawem sterującym zamykającym (zabudowanym dalej od tamy) którego zaczep znajduje się w pozycji wysprzęglonej, dojeżdża do zestawu sterującego otwierającego (znajdującego się bliżej tamy) i zaczepia o jego zaczep ruchomy będący w położeniu zasprzęglonym, przemieszcza go siłą napędu kolejki w położenie wysprzęglone i w tym samym czasie zostają otwarte dwuskrzydłowe drzwi w tamie poprzez układ liny sterującej połączonej na stałe poprzez zaciski z wszystkimi zaczepami ruchomymi w zestawach sterujących i dlatego wędrują one do przeciwnych położeń.
  Po rozsprzęgleniu się zestawu jezdnego z zaczepem, którym była otwarta tama, cały zestaw jezdny przejeżdża przez otwartą tamę i następnie pod zestawem sterującym otwierającym, będącym po drugiej stronie tamy, którego zaczep w czasie otwierania tamy został przesterowany do pozycji wysprzęglonej i jadąc dalej zaczepia o ruchomy zaczep zestawu zamykającego (będący aktualnie w pozycji zasprzęglonej ) i przemieszczając go do pozycji wysprzęglonej zamyka za sobą tamę. W tym samym czasie trzy pozostałe zaczepy w zestawach sterujących wędrują do swojego pierwotnego (wyjściowego) położenia.
  Znajdująca się na trasie kolejki druga tama zachowuje się identycznie jak pierwsza.
  W drodze powrotnej wszystkie czynności powtarzają się również identycznie z tym tylko, że współpracuje ze sobą druga para zestawów sterujących.

3. Sposób zabudowy i montażu

 1. Wciosy do tam (śluzy) wyznaczyć w odległości pozwalającej na zabudowanie kompletu zestawów sterujących. Odległość ta jest zależna od długości zestawu jezdnego kolejki. Odległość pomiędzy zestawem otwierającym i zamykającym dla każdej tamy, po jednej jej stronie, musi być większa od długości zestawu jezdnego kolejki.
 2. Wcios wyznaczyć po środku szyny nośnej kolejki KSP tak, aby po wymurowaniu obmurza tamy odległość płaszczyzn muru do zawiesi szyny nie była mniejsza od 1 m.
 3. Skręcić ramę tamy i przymocować ją za pomocą śrub do obmurza.
 4. Wpiąć w trasę kolejki komplet zestawów sterujących zgodnie z powyższym opisem i załączonym rysunkiem złożeniowym.
 5. Zabudować na zestawach sterujących zamykających (bardziej oddalonych od tamy) rolki zwrotne (4) (patrz rys.) dla liny sterującej (1).
 6. W przypadku dużych spadków naporu zabudować za rolkami zwrotnymi sztraby końcowe (6) składające się z korytka ŁP i szyny 115 mm skręconych razem zamkami ŁP. (Sztraby te mogą stanowić również skręcone razem dwie szyny 115 mm). Służą do napinania liny sterujacej.
 7. Połączyć za pomocą "śruby rzymskiej" (5) rolki zwrotne (4) ze sztrabami (6).
  Dopuszcza się również przymocowanie rolek zwrotnych (4) (ich napięcie) za pomocą "śruby rzymskiej" i łańcucha (służącego do podwieszania szyn kolejki KSP) długości ok. 3 m. do stropnicy ŁP nad szyną nośną kolejki.
 8. Zabudować nad szyna kolejki KSP będącą w świetle tamy prowadnicę popychaka ciągieł (10) , za pomocą śrub, wraz z popychakiem ciągieł (7) - za tamą mocować do tulei zabezpieczającej szyny KSP, lub ogniwa łańcucha podwieszającego szynę, a przed tamą, po wygięciu w górę w miejscu skrzyżowania z ramą tamy, do drugiego lub czwartego ogniwa łańcucha podwieszającego szyny kolejki (licząc od dołu) w zależności od kąta nachylenia wyrobiska. W miejscu wygięcia prowadnica (10) po zamocowaniu powinna lekko dotykać szyny kolejki.
 9. Zawiesić wszystkie skrzydła drzwi tamy i zostawić drzwi przejazdowe w pozycji otwartej.
 10. Wciągnąć linijkę sterującą (1) o średnicy Φ 11 mm zgodnie z rys. złożeniowym przekładając przez otwory w zaciskach śrubowych (14)oraz popychaku (7) łącząc końce liny przy pomocy co najmniej czterech zacisków po dwa na każdym końcu. Zabudowana lina musi stanowić leżąca cyfrę osiem. Na trasie między zestawami sterującymi prowadzić linę możliwe w linii prostej przekładając w trzecim ogniwie łańcucha podwieszającego szyny kolejki KSP (licząc od szyny).
 11. Za pomocą "śruby rzymskiej" (5) lekko napiąć linę sterującą (1).
 12. Zamknąć drzwi przejazdowe tamy.
 13. Połączyć drzwi przejazdowe tamy za pomocą cięgieł (8) z popychakiem (7).
 14. Zacisnąć linę sterującą (1) w popychaku (7) dokręcając zaciski śrubowe M24.
 15. Ustawić ruchome zaczepy w zestawach sterujących otwierających w położeniu zasprzęglonym w stosunku do zestawu jezdnego kolejki (rolkę ruchomego zaczepu w zestawie sterującym ustawić 50 mm od jego początku) i zacisnąć na nich ( na stałe) linkę sterującą za pomocą zacisków śrubowych M24.
 16. Ustawić ruchome zaczepy w zestawach sterujących zamykających w położeniu wysprzęglonym w stosunku do zestawu jezdnego kolejki ( ruchomy zaczep wózka sterującego ustawić na wysokości górnej krawędzi szyny KSP) i zacisnąć na nich (na stałe) linkę sterującą za pomocą zacisków śrubowych M24.
  Wszystkie zaciski śrubowe M24 dokręcać kluczem o ramieniu 600 mm do momentu zmniejszenia się średnicy liny w zacisku do jej wymiaru poprzecznego.
 17. W celu samoczynnego zamykania się drzwi przejściowych połączyć ciężarek umieszczony w filarku środkowym ramy za pomocą linki poprzez układ rolek z zaciskiem śrubowym w górnej części tych drzwi.
 18. W przypadku zabudowy tamy blisko skrzyżowania wyrobisk lub zakrętu należy stosować dla liny sterującej rolkę zakrętową (19) (podwójną - kierującą linę sterującą na łukach).

TAMA SPRAWNA - dla uruchomienia drugiej tamy w śluzie czynności te wykonać identycznie.

Dane konstrukcyjne

DANE KONSTRUKCYJNE Wartość : jednostka miary lub wg zamówienia
a) Zewnętrzny wymiar ramy (czwórdzielnej)  
- wysokość 2180 (mm)
- szerokość 3020 (mm)
b) Wew. wymiar światła transportowego  
- wysokość 1900 (mm)
- szerokość 1900 (mm)
c) Wew. wymiar światła przejściowego  
- wysokość 1900 (mm)
- szerokość 700 (mm)
d) Ciężar zestawu sterującego (1 szt.) 40 (kg)
e) Ciężar największego elementu ramy 50 (kg)
f) Gwarancja poprawnego działania w okresie co najmniej 12 miesięcy pod warunkiem montażu i eksploatacji urządzenia i drzwi tamy zgodnie z instrukcjami wytwórcy.  
g) Spadek naporu na śluzie 800 (Pa)

Do zalet tamy należy zaliczyć:

Postanowienia końcowe

 1. Tama automatyczna typu "KROK I" nie wymaga obsługi.
 2. Tama i urządzenie sterujące zasadniczo nie wymaga konserwacji po zabudowaniu zgodnie z instrukcją i rysunkiem złożeniowym, jedynie raz w miesiącu odpowiednio przeszkolony pracownik winien sprawdzić:
  1. stan zacisków śrubowych na linie sterującej oraz jej stan
  2. stan ruchomych zaczepów w zestawach sterujących
  3. stan progu tamy - ważnym jest aby dolna krawędź ramy nie stykała się bezpośrednio z wypiętrzanym spągiem wyrobiska
 3. Istnieje całkowita gwarancja, że w układzie śluzy nie nastąpi otwarcie dwóch tam jednocześnie.
 4. Prędkość zestawu jezdnego KSP w miejscu tam do 1,0 m/s.
 5. Konstrukcja metalowa tamy malowana farbą antykorozyjną białą.

UWAGA 1:
Przez tamę przechodzić tylko osobno wyodrębnionym przejściem!

UWAGA 2:
Jedynym warunkiem sprawności i trwałości tamy jest, aby transportowany materiał kolejką KSP był odpowiednio podwieszony na zestawie jezdnym (nie był ciągnięty po spągu) i nie wystawał poza jego długość.

UWAGA 3:
W przypadku konieczności otwarcia tamy bez udziału kolejki należy rozpiąć połączenie sworzeniowe cięgieł sterujących z drzwiami przejazdowymi, następnie ręcznie otworzyć drzwi.

UWAGA 4:
W przypadku stosowania TWPA typu "KROK I" na trasach kolejek spalinowych, kierowca zobowiązany jest nadać ostrzegawcze sygnały akustyczne przed otwarciem lub zamknięciem tam, oraz w czasie ruchu drzwi.

UWAGA 5:
Pod urządzeniem sterującym śluzy może się znajdować w ruchu tylko jeden zestaw jezdny KSP.

WYKAZ
Części zamiennych TWPA typu "KROK I"