TAMA (śluza) WENTYLACYJNA PRZEJAZDOWA AUTOMATYCZNA
mechaniczna, bezobsługowa, bez żadnego zasilania własnego
TWPA typu KROK I lub KROK II

wyposażona w urządzenie do automatycznego sterowania drzwiami przejazdowymi przez poruszający sę zespół transportowy, otwieranymi samoczynnie, zawsze pod prąd powietrza, bez względu na kierunek ruchu zespołu transportowego z siłą jego napędu, przy braku bezpośredniego kontaktu z drzwiami (dotyczy to również ich zamykania), umieszczonymi wraz z drzwiami dla przejścia załogi w ramie odpornej na zaciskanie górotworu i przykręconej do obmurza za pomocą śrub (szpilek). Tamy o wymaganej wysokości światła przejazdowego h=2200mm i mniejszej posiadają ramę wspólną, pojedynczą dla drzwi przejściowych i przejazdowych (rys. 2.), a w przypadku gdzie wymagana wysokość światła przejazdowego jest równa h=2300mm lub większa, drzwi przejazdowe i przejściowe są w odrębnych ramach (rys. 2a.).

TWPA typu KROK I - znamienna tym, że otwieranie i zamykanie dwuskrzydłowych drzwi przejazdowych tamy odbywa się przodem zespołu jezdnego transportowego, przez najazdowy kontakt z urządzeniem sterującym tamy, przy braku bezpośredniego kontaktu z drzwiami przejazdowymi, otwieranymi zawsze pod prąd powietrza, bez względu na kierunek jazdy zespołu transportowego.
lina lub liny łączące zestawy sterujące tamą tego typu mogą być zbudowane na trzy sposoby, przedstawione w dokumentacji 1, 3 lub 4.
Urządzenie sterujące charakteryzuje się dłuższą liną sterującą.
TWPA typu KROK II - znamienna tym, że otwieranie drzwi tamy następuje również przodem zespołu jezdnego - transportowego, ale zamykanie drzwi przejazdowych, po przejechaniu przez tamę, następuję tyłem - końcem zespołu jezdnego, dzięki zastosowaniu przy zestawie sterującym zamykającym sprzęgła dźwigniowego, które powoduje podwójne wysprzęglenie tego zestawu (patent wg P.389716) i pozwala na przejazd pod zestawem zamykającym (zabudowanym blisko tamy) całego zespołu transportowego, a reaguje na jego końcówkę, zasprzęglając zaczep powodujący zamknięcie za sobą drzwi tamy (dokumentacja nr 2).
Urządzenie sterujące charakteryzuje się krótką liną sterującą.